अटल सौर कृषी पंप योजना मधील सौर पंप खराब निघाल्याने नुकसान भरपाई देण्याचे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग बीड यांचा आदेश.

मौजे आनंदगाव तालुका शिरूर येथील शेतकरी तक्रारदार नानाभाऊ धर्मा काळे यांनी गट क्र २०९ मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने शासनाकडे अर्ज करून

Read more

You cannot copy content of this page