शेतकरी व सर्व जनतेने लक्षात घ्या! पावसाळ्यात विधूत लाईट अपघात टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी ?

विद्युत उपकरणांना पाऊस लागणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. विशेषतः मीटरजवळच्या जागेत पाणी झिरपून जागा ओली होत असल्यास मीटरचा मुख्य स्वीच

Read more

You cannot copy content of this page