ऊस जळीत प्रकरणी महावितरणला नुकसान भरपाई देण्याचे जिल्हा ग्राहक मंच बीड यांचे आदेश

ऊस जळीत प्रकरणी महावितरणला नुकसान भरपाई देण्याचे जिल्हा ग्राहक मंच बीड यांचे आदेश बीड मौजे उपळी तालुका वडवणी येथील शेतकरी

Read more

मित्रांनो प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आहे,

मित्रांनो प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आहे, तुम्ही ज्या, ज्या ठिकाणी पैसे देऊन एखादी सेवा अथवा वस्तू

Read more

You cannot copy content of this page